logotype
Probléma Alapú Tanulás PDF Nyomtatás E-mail

A PAT, vagyis eredetileg PBL (Problem Based Learning) egy Észak-Amerikából, Kanadából elterjedt módszer. Howard Barrows neurológus dolgozta ki a 60-as években az egészségügyi dolgozók, orvosok képzéséhez. Felfedezte, hogy az orvosi problémák túl komplexek ahhoz, hogy az elkülönített tanórákon eredményesen, rendszerszerűen lehessen tanítani a gyógyítás módjait, eljárásait.

Kidolgozott egy olyan interaktív és gondolkodtató módszert, amely magába foglalja az önálló és a kooperatív tanulás minden előnyét. Alaptézise, hogy a tapasztalati, élmény alapú tanulás a leghatékonyabb, és hogy a tanulnivaló annál inkább megmarad, annál használhatóbb, minél mélyebben és komplexebben sikerült azt feldolgozni.

Az önmagukat irányító kiscsoportok a rájuk bízott feladatokat önálló felkészülés során szerzett ismeretanyagokkal oldják meg. A csoportmunka támogatását végző facilitátor a feladatkiadásért, és az időkeretek betartatásáért felel.

A párhuzamosan haladó csoportfolyamatok eredményeit a végső fázisban a nagycsoport előtt a csoport-képviselők a facilitátor segítségével integrálják és összegzik a felismert feladatokat.

A módszer előnye, hogy rendkívül hatékonyan tanítja meg a csoportokat a szereptudatos viselkedésre és a (játék)szabályok betartására, ami gyakran a szervezeti kultúraváltás, és a hatékony vezetés alappillérének mondható.

(prof. Bagdy Emőke nyomán)

  

A cikkel kapcsolatos visszajelzéseket kérjük itt kifejteni.